Secțiunea 1  Termeni și condiții

 1. Prezentul contract este un contract de prestări servicii. Se va considera încheiat și însușit de ambele părți prin aplicarea semnăturii beneficiarului a acordului asupra regulamentului. Abonamentul va fi valabil și se va acorda drept de acces la serviciile Swimming Team conform perioadei și tarifelor stipulate în ofertă.
 2. Obiectul abonamentului îl reprezintă de furnizarea de către Swimming Team S.r.l. a accesului Clienților la serviciile achiziționate, în schimbul plății de către Client a unui preț reprezentând contravaloarea accesului la servicii.
 3. Încetarea abonamentului:

Prin acordul părților:

La sfârșitul perioadei de valabilitate

La finalizarea tuturor ședințelor

Cazurile de forță majoră (motive medicale extreme, schimbarea domiciliului)

În cazul decesului membrului

Prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

Prin rezilierea contractului de către Swimming Team S.r.l. ca urmarea a nerespectării de către client a condițiilor generale și a regulamentului intern de funcționare, și implicit, ca urmare a încălcării prevederilor prezentului contract.

 

 1. Clientul a luat la cunoștință și acceptă faptul că pe perioada derulării abonamentului , Swimming Team este îndreptățit să efectueze anumite lucrări de construcții, extindere, modificare, menținere, reparare, înlocuire, curățenie și amenajare parțială sau totală a facilităților bazinului. În acest caz, Swimming Team va informa Clientul, în timp util, prin afișarea unui anunț la recepția bazinului precum și prin publicarea unui anunț pe website.
 2. Părțile convin să acționeze în mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferent și dacă este cazul vor fi contractate serviciile unor experți pentru a oferi consultarea asupra aspectelor care au dat naștere respectivelor dispute și în legătură cu posibilele soluții.
 3. Rezolvarea litigiilor. Pentru rezolvarea litigiilor, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Secțiunea 2 Condiții generale

 1. Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terțe persoane.
 2. Accesul în bazinul se va face după validarea abonamentului sau plății contravalorii serviciului respectiv.
 3. În cazul în care Abonatul refuză sau se află în imposibilitatea să prezinte abonamentul la recepția bazinului, Swimming Team își rezervă dreptul să interzică accesul în incintă. La pierderea abonamentului se solicită un duplicat al acestuia prin completarea formularului aferent de la recepția bazinului.
 4. După terminarea perioadei de valabilitate a abonamentului, recuperarea ședințelor rămase se poate face doar prin prezentarea unei adeverințe de la medicul de familie ori specialist. Recuperarea se face în termen de 30 de zile de la data expirării abonamentului.
 5. Sumele plătite de către Client cu titlu de preț al Abonamentului, reprezentând acces la serviciile solicitate revin Swimming Team, nu se restituie indiferent dacă Clientul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate în Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate al acestuia.
 6. Programul la cursul de înot se agrează în momentul achiziționării abonamentului, acestea fiind stabilite. Accesul la alte ore sau în alte zile se permite doar cu telefon în prealabil sau cu discutarea înainte de data venirii cu o persoană de la recepția bazinului.
 7. Abonamentul de tip FullTime permite accesul la serviciile bazinului oricând în cursul orelor de program. Clienții care beneficiază de un astfel de abonament sunt obligați să părăsească incinta bazinului cel mai târziu la ora 22:00(de luni până vineri), ora 16:00 (sâmbătă și duminică). Abonamentul de tip DayTime permite accesul Clientului în incintă de luni – vineri între orele 07:00-16:00. Clienții care beneficiază de un astfel de abonament au obligația de a părăsi incinta la ora 16:00.
 8. Swimming Team și angajații acesteia nu vor răspunde pentru obiectele de îmbrăcăminte sau orice alte obiecte personale a-i oricăror clienți, invitați sau copii ai acestuia, care sunt deteriorate, pierdute sau furate.
 9. Clientul declară și garantează că toate exercițiile și utilizarea tuturor facilităților vor fi pe riscul clientului, că acesta are o stare de sănătate bună și că acesta este capabil din punct de vedere fizic să efectueze oricare și toate exercițiile fizice în cadrul cursurilor de înot/agrement.
 10. La intrarea în incinta complexului și la terminarea orei de înot copiii trebuie să fie însoțiți de către un membru de familie, inclusiv la vestiare, unde vor fi supravegheați de însoțitori până când vor fi preluați/predați doar de instructorii de înot sau de un membru delegat al clubului.
 11. Swimming Team are dreptul de a folosi înregistrările video și foto efectuate în timpul activitățlor susținute de aceasta în scopuri publicitare și de promovare a serviciilor oferite de Swimming Team, iar Clientul își exprimă în mod expres acordul în acest sens.

 

Secțiunea 3  Regulament intern de funcționare

 1. Programul de funcționare al bazinul este de luni – vineri între orele 07:00-22:00 și sâmbătă și duminică între orele 08:00-16:00. Swimming Team își rezervă dreptul de a modifica oricum programul de funcționare al bazinului precum și orele de program ale cursurilor de înot organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoștința clienților în timp util, prin afișarea la recepția bazinului sau pe pagina de website club-inot.ro. Clienții trebuie să respecte întocmai programul de funcționare al bazinului.
 2. Clienții care sunt nemulțumiți se vor adresa recepției bazinului în acest sens, ori să completeze un formular de tip feedback aflat la recepția bazinului.
 3. În incinta bazinului este interzisă publicitatea, de orice fel, precum și împărțirea de broșuri sau alte mesaje personale precum și vânzarea de produse de către clienți, excepția parteneriatelor încheiate cu Swimming Team în acest sens.
 4. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau comercializarea oricăror substanțe ilegale de către clienți este strict interzisă în incinta bazinului.
 5. Este strict interzisă expunerea părților intime ale corpului de către clienți în incinta bazinului în zonele comune. Pentru îmbrăcarea echipamentului de înot se pot folosi zonele special amenajate din vestiare.
 6. Este interzisă intrarea clienților la dușuri și pe plaja bazinului cu pantofi de stradă.
 7. Este interzisă intrarea clienților la pisicină cu alimente.
 8. Minorilor le este strict interzis accesul la serviciile de agrement si sauna, excepție făcând situațiile în care copii sunt însoțiți de către părinți, unicii responsabili pentru siguranța și comportamentului copiilor lor.
 9. Este interzis accesul în piscină persoanelor care prezintă următoarele simptome: febră, diaree, vărsături, icter, amigdalită, furuncule, panaritii, plăgi ale mâinilor și a altor zone, infecții ale pielii și supurații.
 10. Este interzisă intrarea persoanelor la ora de înot cu bomboane sau gumă de mestecat în gură.
 11. Pe parcursul desfășurării cursului de înot le este strict interzis accesul părinților în bazin, precum și perturbarea desfășurării orelor de înot.
 12. Încălcarea de către clienți a oricărora dintre prevederile menționate în prezentul contract de abonament, constituie motiv de suspendare sau de reziliere a abonamentului.